Aangepaste sectorprotocollen corona van kracht

22/02/2021

In januari heeft het OMT een advies over groepsvervoer van risicogroepen gepubliceerd. Gevolg is dat de sectorprotocollen hierop moesten worden aangepast. Deze protocollen zijn vanwege de corona crisis opgesteld om het vervoer zo veilig en verantwoord mogelijk te kunnen doen. De aangepaste protocollen zijn inmiddels al enkele weken van kracht.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

Sectorprotocol zorgvervoer t/m 17 jaar:

  • Dragen van niet-medische mondkapjes door leerlingen van/naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Leerlingen van 13 jaar en ouder die nog naar basisonderwijs gaan nemen in voertuig plaats zo ver als mogelijk bij de chauffeur vandaan. Overige kinderen/jongeren die worden vervoerd hoeven geen mondkapje te dragen.
  • Laat kinderen/jongeren zoveel mogelijk zelf in- en uitstappen en de gordel om doen, daar waar nodig kan de chauffeur wel ondersteunen. De chauffeur past handhygiëne toe als deze een kind/jongere heeft geholpen bij in/uitstappen of de rolstoel vastzetten. Verder is opgenomen/aangescherpt dat de contactpunten extra worden schoongemaakt.
  • Er is een passage opgenomen over jongeren (ouder dan 18 jaar) die tot risicogroep behoren, waarvoor aanvullende maatregelen gelden als zij worden vervoerd.
  • Het zogenaamde ‘snottebellenbeleid’ is aangepast en aangescherpt. Dat betekent dat het RIVM in de ‘Handreiking bij neusverkouden kinderen’ enkele wijzigingen heeft doorgevoerd. Kort gezegd is de aanpassing op hoofdlijnen: Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) of andere klachten passend bij COVID-19 niet naar school of naar de voorschoolse- en buitenschoolse opvang en blijven thuis. Het thuisblijf- en testbeleid is daarmee gelijkgetrokken met dat voor oudere kinderen in het voortgezet onderwijs en volwassenen.

Sectorprotocol zorgvervoer 18 jaar en ouder:

  • Gelet op het advies van het OMT is het uitgangspunt dat de reizigers, die onder dit protocol vallen, een chirurgisch mondkapje (type II of type IIR) dragen en geldt er een maximering van de bezetting in het voertuig: er mag per bank of rij stoelen slechts één zitplaats bezet zijn, waarbij reizigers niet recht achter elkaar of recht achter de chauffeur plaats nemen. Een reiziger in rolstoel wordt gezien als één zitplaats. Als een begeleider mee moet reizen draagt deze ook een chirurgisch mondkapje. Indien een reiziger geen mondkapje kan dragen moet de afstand tot anderen extra in acht genomen worden.
  • Daar waar er sprake is van een woongroep/één huishouden geldt voorgaande niet, wel geldt dan het dragen van een niet-medisch mondkapje. Indien reizigers geen mondkapje kunnen dragen moet de afstand tot de chauffeur extra in acht genomen worden.
  • Uitzonderingsbepaling: als uitsluitend reizigers worden vervoerd die niet tot de risicogroepen behoren, geldt dat zij een niet-medisch mondkapje dragen en geldt er geen beperking van de bezetting in de voertuigen.
  • Verder is opgenomen dat reizigers zoveel mogelijk zelf in- en uitstappen en de gordel om doen, maar dat de chauffeur wel kan ondersteunen als nodig is. Ook is om die reden opgenomen dat de chauffeur handhygiëne moet toepassen als deze een reiziger heeft geholpen bij in/uitstappen of de rolstoel vastzetten. En dat waar mogelijk reizigers zoveel mogelijk in vaste groepen worden vervoerd.

Sectorprotocol taxivervoer:

  • Passage opgenomen over jongeren (ouder dan 18 jaar) die tot risicogroep behoren, waarvoor aanvullende maatregelen gelden als zij worden vervoerd.

Door de wijzigingen is het stroomschema, dat op hoofdlijnen de inhoud van de sectorprotocollen aangeeft, ook aangepast, en is het document met Veelgestelde vragen aangepast en aangevuld. U kunt de meest actuele versies van alle documenten hier vinden.

N.a.v. de aangepaste sectorprotocollen is er een nieuwe instructievideo gemaakt door de TX-Keur Academy. Deze is te vinden op de site van de TX-Keur Academy.

Laatste nieuws in je inbox?

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Heb je nog vragen?

Subscribe

Loading