Aanpassingen sociale wetgeving

07/05/2024

Meer mogelijkheden voor toepassing lage WW-premie
Voor werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst geldt een lage WW-premie (Awf-premie), terwijl voor werknemers met een flexibel contract de hoge WW-premie van toepassing is.

Grens wordt verlaagd
Vanaf 1 januari 2025 zijn er meer mogelijkheden voor werknemers met een vast contact die willen overwerken. De regeling wordt verruimd. Afgesproken is dat de grens voor de uitzondering van de 30%-toets voor voltijdscontracten wordt verlaagd van arbeidsovereenkomsten met een omvang van 35 uur per week naar contracten met een gemiddelde omvang van 30 uur per week.

Lage-inkomensvoordeel voor werkgevers vervalt
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het lage-inkomensvoordeel (LIV) afschaft. Dit betekent dat per 1 januari 2025 de tegemoetkoming vervalt die werkgevers kunnen krijgen voor werknemers met een laag inkomen. Meer weten ? Ga dan naar deze website.

Wijziging regeling WAK voor eigen risicodragers ziektewet
Eigenrisicodragers betalen de ziektewetuitkering voor hun (ex)werknemers. Zij moeten daarbij zelf de hoogte van de uitkering berekenen of hiervoor een dienst inkopen. Dit kan bijvoorbeeld bij UWV. In de regeling WAK (Werkzaamheden, Administratieve voorschriften en Kosten eigen risicodragen ZW) is dit verder uitgewerkt. Per 1 april 2024 is de regeling WAK gewijzigd: twee inkoopdiensten zijn vervallen en de tarieven van de overige vier inkoopdiensten zijn gewijzigd.

Alle wijzigingen in de WAK zijn hier te vinden.

Laatste nieuws in je inbox?

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Heb je nog vragen?

Subscribe

Loading