Afschaffen teruggave BPM voorzien voor 2020

24/07/2019

Op 18 december 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het afschaffen van de teruggave regeling BPM voor taxi’s. Reden van deze maatregel is het stimuleren van de taxibranche om over te stappen naar zuinigere voertuigen. Volledig elektrische voertuigen zijn vrijgesteld van BPM. Taxivervoerders, die vanaf 1 januari 2020 een nieuw taxivoertuig aanschaffen worden geconfronteerd met flink hogere aanschafkosten. Dat geldt voor taxibedrijven die BPM moeten afdragen, maar ook voor taxibedrijven die besluiten over te stappen op elektrische voertuigen. Deze voertuigen zijn momenteel nog duurder dan de dieselvoertuigen. Naast de kosten speelt de beschikbaarheid van elektrische voertuigen een rol. Er zijn signalen uit de taxibranche dat dit aanbod er niet is voor (rolstoel) bussen.

Sociale partners in het zorgvervoer pleiten voor een uitstel van de afschaffing van de teruggave regeling BPM voor taxivoertuigen tot het moment dat de beschikbaarheid van elektrische (rolstoel) bussen en de kosten op een aanvaardbaar niveau zijn.

Sociaal Fonds Taxi (SFT) heeft CE Delft gevraagd om onderzoek te doen naar de effecten van het afschaffen van de teruggave regeling BPM voor taxi’s. Hoofdvraag die in het onderzoek beantwoord wordt: gaat de afschaffing van de BPM maatregel leiden tot meer elektrische bussen in het doelgroepenvervoer?

De uitkomst van de marktverkenning geeft aan dat de BPM-maatregel voor taxivoertuigen per saldo kostenverhogend uitpakt in het zorg- en doelgroepenvervoer. Als gevolg daarvan komt het vervoersaanbod voor gehandicapten, leerlingen en ouderen onder druk te staan.

Door inzet van elektrische (rolstoel) bussen gaat de bezettingsgraad naar beneden, waardoor meer bussen en chauffeurs nodig zijn om hetzelfde werk te doen. Samen met de hogere aanschafkosten en kosten die samenhangen met de laadinfrastructuur betekent dit dat de kosten voor het zorgvervoer zullen stijgen door de afschaffing van de teruggave regeling BPM.

Inzet van elektrische (rolstoel) bussen wordt bemoeilijkt door de zeer beperkte beschikbaarheid van deze voertuigen. Er zijn slechts twee elektrische modellen beschikbaar, die niet alle benodigde ritten in het zorgvervoer kunnen uitvoeren vanwege een actieradius van 100 km.

De volledige overgang naar elektrisch vervoer binnen het doelgroepenvervoer is op dit moment niet mogelijk, al zou de sector graag willen. De kosten met name voor de extra benodigde inzet en het gebrek aan beschikbaarheid van passende voertuigen zorgen ervoor dat deze maatregel voor de zorgvervoer sector grote gevolgen heeft zodat uitvoering van de afschaffing van de teruggave regeling BPM op dit moment niet reëel is.

Of de politiek door deze nieuwe informatie alsnog besluit het afschaffen van de BPM teruggave regeling niet per 2020 in te laten gaan is niet bekend. Mogelijk wordt hierover in het najaar van 2019 meer bekend. Vooralsnog is het afschaffen van de BPM teruggaveregeling voor taxi wel aangenomen door zowel de Tweede als Eerste Kamer.

Meer informatie is te vinden door hier te klikken.

Laatste nieuws in je inbox?

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Heb je nog vragen?

Subscribe

Loading