CAO Zorgvervoer en Taxi algemeen verbindend verklaard

05/04/2023

Het formele besluit tot algemeenverbindendverklaring (AVV) van de bepalingen van de cao Zorgvervoer en Taxi 2023/2024 is op 5 april gepubliceerd in de Staatscourant.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2024 en heeft geen terugwerkende kracht.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-4870.html

 

Laatste nieuws in je inbox?

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Heb je nog vragen?

Subscribe

Loading