Zelfstandig met vergunning

Taxi-ondernemersvergunning

Om een taxibedrijf te kunnen beginnen/te hebben, moet je je bedrijf inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). En je hebt een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) nodig. Als je dat allebei geregeld hebt, kun je een taxivergunning aanvragen bij Kiwa Register. Zonder taxivergunning is het namelijk niet toegestaan taxivervoer te verrichten. Dat staat in de Wet Personenvervoer 2000 (WP2000), Artikel 76 Wet personenvervoer 2000.

Let op: je VOG mag niet ouder zijn dan 2 maanden, als je een taxivergunning gaat aanvragen. En zorg er voor dat je de vergunningsaanvraag volledig invult, ondertekent en alle gevraagde bijlagen bijvoegt. Als Kiwa Register de aanvraag heeft ontvangen krijg je een betaalverzoek die je eerst moet betalen. Na betaling ontvang je een factuur. Pas als Kiwa Register alle documenten heeft en de betaling heeft ontvangen wordt de aanvraag in behandeling genomen. Je ontvangt uiterlijk binnen twaalf weken een beslissing op je aanvraag.

De vergunning krijg je voor onbepaalde tijd, maar er wordt wel elke 5 jaar getoetst of je nog aan de voorwaarden voldoet. Let er op dat jezelf verantwoordelijk bent voor het tijdig aanvragen van die periodieke toets.

Het is overigens ook mogelijk om toe te treden als vennoot tot een bestaande VOF die al een taxivergunning heeft. In dat geval hoef jezelf geen eigen taxivergunning aan te vragen. Maar moet wel de bestaande taxivergunning van die VOF worden aangepast. Belangrijk is de informatie op de site van Kiwa Register (klik hier voor de eerste aanvraag van een vergunning en klik hier voor het wijzigen van een vergunning) goed door te nemen. Daar vind je alle informatie over het verkrijgen van een taxivergunning.

Het kan ook voorkomen dat de inspectie (ILT) besluit op basis van signalen een extra toets uit te voeren voordat je een taxivergunning krijgt. Dat noemen ze de een wet BiBob onderzoek. Er vindt dan aanvullend achtergrond onderzoek plaats. Ook gemeenten met een eigen taxiverordening kunnen dat doen (bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam).

Tot slot: het oprichten van een bedrijf en het verkrijgen van een taxivergunning is één, maar er komt meer kijken bij het runnen van een taxibedrijf.

TIP: Bekijk ook de rubriek ‘ondernemer worden?’, voor bijvoorbeeld meer informatie over het chauffeursdiploma taxi.

Chauffeurs (BCT-)kaart

Je hebt een chauffeursdiploma taxi nodig, een medische verklaring en een VOG (Verklaring omtrent Gedrag). Als je dat allemaal hebt, kun je de chauffeurskaart gaan aanvragen bij Kiwa Register. Je hebt dat nodig om als taxichauffeur te mogen werken.

In de chauffeurskaart zit een chip waarmee gegevens geregistreerd kunnen worden. Het is namelijk verplicht om als taxichauffeur te werken met de Boord Computer Taxi (BCT), waarin oa. je werktijden, pauzes en rusttijden worden geregistreerd. Je hebt daar de chauffeurskaart ook voor nodig.

De chauffeurskaart is 5 jaar geldig en moet dus elke 5 jaar vernieuwd worden. Je bent daar zelf verantwoordelijk voor.

De voorwaarden voor het verkrijgen en/of verlengen van een chauffeurskaart (onder beperkingen) nog even op een rij:

 • een recente pasfoto, zie voldoet aan bepaalde eisen
 • originele Verklaring omtrent Gedrag (VOG) niet ouder dan vier maanden
 • originele geneeskundige verklaring niet ouder dan vier maanden
 • geldig rijbewijs voor beroepsmatig personenvervoer
 • chauffeursdiploma taxi
 • kopie geldig rijbewijs (alleen wanneer je niet in het bezit bent van een Nederlands rijbewijs of wanneer je niet woonachtig bent in Nederland)

Zodra de documenten en de betaling ontvangen zijn, wordt je aanvraag in behandeling genomen door Kiwa Register. Je ontvangt vervolgens binnen tien dagen een beslissing op je aanvraag en wordt er een bezorgafspraak gemaakt. In een aparte brief de pin- en pukcode behorend bij de kaart. Bewaar die laatste goed !

TIP: Bekijk ook de pagina ‘Chauffeur worden’, voor bijvoorbeeld meer informatie over het chauffeursdiploma taxi.

Boord Computer Taxi (BCT)

De Boord Computer Taxi (BCT) registreert digitaal de pauzes, rust- en arbeidstijden van de taxichauffeur en registreert de kilometers. Dit werd voorheen gedaan door het met de hand invullen van werkmappen en rittenstaten. Sinds 1 februari 2015 moet elke taxi een BCT ingebouwd hebben. Er zijn drie leveranciers die zijn goedgekeurd voor het leveren van een BCT. Dat zijn Cabman, Taxitronic en Quipment.

De BCT is een middel om taxivervoer betrouwbaarder te maken. Het draagt bij aan een eerlijke concurrentie, levert minder papierwerk op, vermindert de toezichtlast van de overheid, vergroot inzicht in veiligheid en biedt meer duidelijkheid voor de klant.

De BCT is vooral ontwikkeld om af te kunnen stappen van de handmatige registratie in werkmappen en rittenstaten, vooral voor de controle op arbeids- en rusttijden. ILT controleert op aanwezigheid van een geactiveerde BCT, het gebruik er van en of je voldoet aan de arbeids- en rusttijden regels. ILT leest daarvoor bijvoorbeeld de BCT’s uit. Dat kan langs de weg gebeuren of tijdens een bedrijfscontrole. Maar ook via deskhandhaving, waarbij ILT vraagt om BCT data aan te leveren. Bovendien mag de Belastingdienst ook vragen om de rit gegevens uit de BCT. Immers, je moet als ondernemer een sluitende km-registratie per taxi hebben en je omzetten en andere financiële zaken verantwoorden. De informatie van de BCT kan daarvoor gebruikt worden.

De BCT opereert naast de taxameter (als je deze ook in je taxi hebt), maar mag hier ook aan worden gekoppeld (geïntegreerd).

De BCT moet bediend worden door taxichauffeurs. Daarvoor heb je de chauffeurskaart voor nodig. Om als taxiondernemer toegang te krijgen tot de gegevens in de boordcomputer van je taxi’s heb je een ondernemerskaart nodig. Met de ondernemerskaart kun je de ritadministratie en de pauze, arbeids- en rusttijden inzien van alle chauffeurs en aan je onderneming koppelen. Deze gegevens moet je kunnen tonen bij een bedrijfscontrole door ILT. Zorg er daarnaast voor dat je sowieso van alle BCT’s elke 4 weken de gegevens uitleest en goed bewaart. Op de site van Kiwa Register vind je meer informatie over de verschillende kaarten die er zijn voor de BCT en verwijzingen naar de bijbehorende wet- en regelgeving.

Op deze site vind je onder FAQ (veelgestelde vragen) diverse informatie en adviezen over de werking en bediening van de BCT. ILT heeft een praktische folder gemaakt waarin ook meer informatie te vinden is over het gebruik van de BCT en de arbeids- en rusttijden.

Opvolger BCT

Momenteel wordt gewerkt aan de opvolger van de BCT, de CDT, de Centrale Database Taxivervoer. De aanpassingen in de wetgeving die dit mogelijk moeten maken zijn nog niet bekend, maar er wordt door ILT wel gewerkt aan de invoering. Het streven is de nieuwe CDT in te laten gaan per 1 januari 2024 met een overgangstermijn tot 2028. Zo zijn er informatie bijeenkomsten van leveranciers, is er overleg met de branche en worden praktijktoetsen uitgevoerd. Meer informatie is te vinden op de site van ILT

Arbeids- en rusttijden

In het Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atbv) is in hoofdstuk 2 opgenomen welke regels er gelden voor chauffeurs (zelfstandig of in loondienst) die taxivervoer verrichten. Er wordt voorgeschreven hoeveel uur een werknemer gemiddeld mag werken, hoelang en wanneer tijdens een dienst een bestuurder een minimale pauze genoten moet hebben en hoelang een bestuurder een dagelijkse of wekelijke rust moet houden.

De regels
In een tabel hebben we voor je samengevat welke regels er precies gelden en wie waar op controleert. De regels staan ook op een kleiner formaat, zodat je ze gemakkelijk uit kunt printen en bij je kunt houden.

Zoals je in de tabel zult zien geldt voor zzp-chauffeurs een eenvoudig pakket aan regels. Als jij een chauffeur bent met een eigen taxivergunning en je hebt verder geen personeel en rijdt voor eigen rekening en risico (dus voor jezelf), dan geldt voor jou het zzp-chauffeur pakket. Voor werkgevers en werknemers gelden in de basis een uitgebreider pakket regels (‘standaardregeling’). Ben je ondernemer en wil je meer weten ? Kijk dan op deze site, door hier te klikken. Ben je werknemer in loondienst ? Klik dan hier.

Registratie en toezicht
Met behulp van de Boord Computer Taxi (BCT) registreert de chauffeur zijn arbeids- en rusttijden. Dat is zowel via de BCT in de taxi als via de chauffeurskaart uit te lezen.

Toezicht op naleving van de arbeids- en rusttijden ligt bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Voor werkgevers ligt het toezicht op naleving van de arbeids- en rusttijden bij het Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM). Dat is namelijk zo afgesproken in de Cao Zorgvervoer en Taxivervoer.

Tot slot
Hou verder ook rekening met zogenaamde ‘samenloop’. Het Atbv bevat niet alleen regels voor taxichauffeurs, maar ook voor bus- en goederenvervoer. Daar kunnen verschillen tussen zitten. Het pakket regels dat het strengst is, is van toepassing op een werknemer of bestuurder die in meerdere sectoren werkzaam is.

Tarieven en taxameter

Er geldt in Nederland een maximum tariefregeling voor taxivervoer, ook wel de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer. In de volksmond noemt men het ook wel ‘rijden op de meter’.

De tariefstructuur bestaat uit twee soorten: één voor taxivervoer met een personenauto (max 4 klanten) en één voor busjes (5 tot 8 klanten). En het bestaat voor elk uit 3 componenten: een opstaptarief, km-tarief en tijd tarief. Al deze tarieven zitten in de zogenaamde taxameter, waarmee de uiteindelijk ritprijs op basis van die verschillende tariefcomponenten wordt berekend. Die taxameter moet overigens jaarlijks gekeurd worden. Meer weten ? Klik op lees verder.

In de eerdergenoemde regeling komt terug welke maximum tarieven gelden en hoe de klant daarover geïnformeerd moet worden. Of de maximum tarieven van toepassing zijn, hangt af van het type taxivervoer.

We kennen in Nederland grofweg drie categorieën taxivervoer:

 • Opstapmarkt (werken vanaf standplaatsen of klant op straat oppikken die z’n hand opsteekt);
 • Besteld vervoer (klant boekt via internet/App of telefoon vooraf een taxi);
 • Contract vervoer (tussen vervoerder en opdrachtgever is een contract opgesteld, dat aan bepaalde eisen voldoet, waardoor gedurende langere periode bepaalde groepen klanten worden vervoerd). We noemen deze categorie ook wel zorgvervoer.

Soms moet je wel een taxameter hebben en gebruiken, soms niet. En dat geldt ook voor je wel of niet houden aan de maximum tariefstructuur. Wil je weten wat, wanneer geldt ? Klik dan op lees verder.

Wat zijn de maximum tarieven voor een taxi?

Tabel: maximumtarieven taxi (per 1 januari 2024)
Soort taxivervoerMaximum starttariefMaximum kilometertariefMaximum tijdtarief (per minuut)
Personenauto (maximaal 4 personen)€ 4,02€ 2,96€ 0,49
Busje (5 tot 8 personen)€ 8,17€ 3,72€ 0,55

Verder geldt er nog een maximum wachttarief van € 55,35.

Rekenvoorbeeld kosten van een taxirit
Stel je maakt een rit van 7 kilometer die 15 minuten duurt. Als de taxivervoerder de maximum tarieven zou hanteren zou deze rit kosten:

 • starttarief € 4,02
 • kilometertarief 7 x € 2,96 = € 20,72
 • tijdtarief 15 x € 0,49 = € 7,35

In totaal is dat € 32,09.

Wil je meer weten over het ritbewijs (ook wel bonnetje genoemd) of de tariefkaart, klik dan op lees verder.

Boetes en maatregelen

Er zijn in Nederland diverse instanties die toezien op naleving van de taxiwetgeving. Wie toezicht kan houden is opgenomen in de wet personenvervoer 2000 (WP2000), onder hoofdstuk 7. De WP2000 is één van de belangrijkste, specifieke wetten voor de taxibranche.

De belangrijkste toezichthouder is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). ILT controleert eigenlijk op alle taxiregels: Heb je een geldige vergunning ? Voldoe je aan de arbeids- en rusttijden ? Gebruik je de BCT en, indien van toepassing, de taxameter op de juiste manier ? Daarnaast controleert de Belastingdienst natuurlijke elke ondernemer en moet elke werknemer belastingen betalen. Specifiek voor taxi controleert de Belastingdienst of je voldoet aan de vereisten om geen MRB te betalen. Meer weten over de vrijstelling MRB ? Klik hier en kijk onder ‘fiscale aspecten’.

Maar je kunt ook te maken krijgen met controles door de politie of marechaussee. Ook zij zijn bevoegd te controleren op naleving van de taxiregels. Vanuit gemeenten kun je te maken krijgen met controles door stadstoezicht. Zeker in gemeenten met een eigen taxiverordening. En als je werkgever bent, krijg je te maken met controles van het Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM).

Meer weten over het werk van bovengenoemde toezichthouders ? Klik dan op lees verder.

Boetes en maatregelen
Als je je niet houdt aan de verschillende taxiwet- en regelgeving, kun je met boetes en andere maatregelen te maken krijgen.
 
Je kunt te maken krijgen met bestuurlijke boetes, last onder dwangsom en/of strafrechtelijke sancties (dat gaat via het Openbaar Ministerie (OM)). In bijvoorbeeld het besluit personenvervoer (BP2000) is opgenomen dat overtredingen van bepaalde voorschriften gezien worden als een strafbaar feit (Artikel 118 Besluit personenvervoer 2000). Het rijden zonder een geldige vergunning is geclassificeerd als een misdrijf. Welke straf het OM op kan leggen is opgenomen in de Richtlijn strafvordering WP2000.

Een greep uit de belangrijkste boetes:

 • Geen geldige vergunning
€ 4.300,00
 • Geen geactiveerde BCT
€ 4.400,00
 • Geen geldige chauffeurskaart
   € 360,00
 • Geen gebruik chauffeurskaart in de BCT
   € 360,00
 • Afwezigheid taxameter (opstapmarkt)
   € 900,00
 • Niet gebruiken taxameter (opstapmarkt)
   € 900,00
 • Afwezigheid geldige taxameterkeuring
   € 900,00

Wanneer sprake is van een overtreding die bestuurlijk beboetbaar is, dan maakt bijvoorbeeld ILT een zogenaamd boeterapport op. Het Bureau Bestuurlijke Boete bekijkt deze en kan vervolgens een boete opleggen. Informatie over de procedure staat in de Brochure Bestuurlijke Boete.

In de Boetecatalogus staan de bedragen vermeld van de bestuurlijke boetes die worden opgelegd bij overtredingen van de arbeids- en rusttijden. Daarnaast is een Boetetabel beschikbaar waarin terugkomt welke boetes zoal opgelegd kunnen worden bij het niet of niet juist gebruiken van de BCT (klik hier).

Van belang is je te realiseren dat de boete/maatregel soms bestemd is voor de ondernemer (werkgever/zzp’er), soms voor de bestuurder (werknemer/chauffeur) en soms kan het ook voor beiden gelden.

Met name voor werkgevers is relevant er bij stil te staan dat jij er verantwoordelijk voor bent dat je chauffeurs zich houden aan de arbeids- en rusttijden. In principe is de werkgever dus ook verantwoordelijk bij een overtreding. Tenzij je aannemelijk kunt maken dat je er alles aan gedaan hebt om een overtreding te voorkomen. Dat wordt ook wel de BeMaMiToe regel genoemd: BEvelen geven, MAatregelen nemen, MIddelen ter beschikking stellen en TOEzicht houden. Om aan die regel te kunnen voldoen (en voor de strafrechtelijke evenknie AVAS) is een handreiking opgesteld.

Laatste nieuws in je inbox?

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Heb je nog vragen?

Subscribe

Loading