Zelfstandig chauffeur met vergunning

 
 

Arbeids- en rusttijden

In het Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atbv) is in hoofdstuk 2 opgenomen welke regels er gelden voor chauffeurs (zelfstandig of in loondienst) die taxivervoer verrichten. Er wordt voorgeschreven hoeveel uur een werknemer gemiddeld mag werken, hoelang en wanneer tijdens een dienst een bestuurder een minimale pauze genoten moet hebben en hoelang een bestuurder een dagelijkse of wekelijke rust moet houden.

De regels
In een tabel hebben we voor je samengevat welke regels er precies gelden en wie waar op controleert. De regels staan ook in een tweetal documenten op een kleiner formaat, zodat je ze gemakkelijk uit kunt printen en bij je kunt houden. Ook kun je een voorbeeld terugvinden, waarin voor een fictieve situatie is opgenomen wat er aan dagelijkse en wekelijkse rust en pauze geldt.

Zoals je in de tabel zult zien geldt voor zzp-chauffeurs een eenvoudig pakket aan regels. Als jij een chauffeur bent met een eigen taxivergunning en je hebt verder geen personeel en rijdt voor eigen rekening en risico (dus voor jezelf), dan geldt voor jou het zzp-chauffeur pakket. Voor werkgevers en werknemers gelden in de basis een uitgebreider pakket regels ('standaardregeling'). Ben je ondernemer en wil je meer weten ? Kijk dan op deze site, door hier te klikken. Ben je werknemer in loondienst ? Klik dan hier.

Registratie en toezicht
Met behulp van de Boord Computer Taxi (BCT) registreert de chauffeur zijn arbeids- en rusttijden. Dat is zowel via de BCT in de taxi als via de chauffeurskaart uit te lezen.

Toezicht op naleving van de arbeids- en rusttijden ligt bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Voor werkgevers ligt het toezicht op naleving van de arbeids- en rusttijden bij het Sociaal Fonds Taxi (SFT).

Tot slot
Hou verder ook rekening met zogenaamde ‘samenloop’. Het Atbv bevat niet alleen regels voor taxichauffeurs, maar ook voor bus- en goederenvervoer. Daar kunnen verschillen tussen zitten. Het pakket regels dat het strengst is van toepassing is op een werknemer of bestuurder die in meerdere sectoren werkzaam is.