Consultatie tarieven Kiwa voor vergunningen

11/11/2020

De minister van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) stelt jaarlijks de tarieven vast die worden gehanteerd door Kiwa Register (‘Kiwa’) voor de vergunningen, brevetten en andere waardedocumenten die Kiwa namens de minister afgeeft aan het publiek.

Voordat de minister de tarieven vaststelt, maakt Kiwa een voorstel over de manier waarop de tarieven naar haar mening kunnen worden aangepast en consulteert zij de branche-partijen over de voorgestelde tarieven. Het voorstel van Kiwa wordt tezamen met de reacties van de brancheorganisaties aan de minister overhandigd. De minister stelt, na zorgvuldige afweging van het voorstel en de reacties, de tarieven vast. Kiwa zal vervolgens de tarieven die de minister heeft vastgesteld toepassen bij de uitvoering van de aan haar door de overheid gemandateerde taken.

Branchepartijen hebben tot en met zondag 6 december a.s. om 10:00 uur de gelegenheid om hun zienswijze met betrekking tot de voorgestelde tarieven aan Kiwa toe te sturen.

Meer weten ? Klik dan hier.

Laatste nieuws in je inbox?

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Heb je nog vragen?

Subscribe

Loading