Disclaimer

Koninklijk Nederlands Vervoer Zorgvervoer en taxi (KNV) heeft deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan KNV niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de website. KNV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de (on)bereikbaarheid van de website.

KNV kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Op deze website tref je een aantal links aan naar andere websites. KNV is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy-beleid, de disclaimer, de copyright-notice en algemene voorwaarden, indien van toepassing, van de website die je via de link bezoekt.

Informatie over taxiwetgeving in Nederland is natuurlijk ook terug te vinden via de site van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).

Laatste nieuws in je inbox?

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Heb je nog vragen?

Subscribe

Loading