Maximum tarieven taxi gaan omhoog

15/11/2016

Het ministerie van I&M heeft aangekondigd dat naar verwachting per 1 januari 2017 de maximum tarieven taxi met 0,38% zullen worden verhoogd.

Jaarlijks vindt er een indexering plaats van de maximumtarieven. Hiervoor wordt sinds 2013 gebruik gemaakt van de samengestelde OV-index. Recentelijk is de tariefstructuur in de taxisector geëvalueerd. Bij deze evaluatie merkten de onderzoekers op dat het OV inmiddels de Landelijke Tarievenindex (LTI) gebruikt. Bij de evaluatie werd dan ook geadviseerd de methode van indexatie te heroverwegen. Met het per 1 januari 2017 hanteren van de LTI-index wordt hieraan gevolg gegeven. Deze index is marktrelevant en kent een onafhankelijke loonvoet.

De indexering ligt nu voor consultatie via internet voor. De einddatum van de consultatie is 18 november a.s. Meer weten ? Klik hier.

Laatste nieuws in je inbox?

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Heb je nog vragen?

Subscribe

Loading