Nieuwe Arbowet per 1 juli 2018 van kracht

01/07/2018

Sinds 1 juli 2017 is de Arbowet op een aantal punten gewijzigd. Het doel van de wijzigingen is om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij arbodienstverlening. Bedrijfsartsen krijgen meer mogelijkheden voor preventieve advisering. De preventiemedewerker krijgt een sterkere positie en de medezeggenschap krijgt meer invloed op het arbobeleid. Ook het boetebeleid wijzigt. De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) gaat scherper toezien op naleving van de wetgeving.

Wat verandert er precies?
Werkgevers moeten met een arbodienstverlener een ‘basiscontract arbodienstverlening’ afsluiten. In het basiscontract moeten elf minimumeisen zijn opgenomen over hoe in de praktijk invulling wordt gegeven aan de arbozorg. Naast de al bestaande wettelijke verplichtingen wordt dit aangevuld met de nieuwe rechten en plichten die reeds zijn ingegaan per 1 juli 2017. Er gold nog een overgangstermijn tot 1 juli 2018 voor bestaande contracten. Door hier te klikken vindt u meer informatie over de nieuwe regels die vanaf 1 juli 2018 gelden.

Laatste nieuws in je inbox?

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Heb je nog vragen?

Subscribe

Loading