Nieuwe tarieven taxi en nieuwe tarieven Kiwa bekend

12/01/2021

Nieuwe tarieven Kiwa

Met ingang van 1 januari 2021 zijn de tarieven die Kiwa Register rekent voor bijvoorbeeld een chauffeurskaart of een vergunning taxi, met 1,4% gestegen, als gevolg van inflatie. De nieuwe tarieven wijken niet af van de eerdere vooraankondiging. De formele publicatie van de nieuwe tarieven is hier te vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-65168.html

Nieuwe tarieven taxi

Sinds enkele jaren worden de tarieven taxi in de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer met de LTI (Landelijke Tarieven Index)-index verhoogd. Voor 2021 is deze 0,91%.

De nieuwe maximum tarieven per 2021 na indexering zijn:

  1. Taxivervoer:
  • starttarief                        : € 3,29.
  • kilometertarief              : € 2,42.
  • minuuttarief                   : € 0,40.
  1. Indien het vervoer plaatsvindt in een auto, ingericht voor het vervoer van vijf tot en met acht personen en waarin ook feitelijk tenminste vijf personen aanwezig zijn, de bestuurder daaronder niet begrepen, of, ingericht voor het vervoer van een of meerdere personen, zittend in een rolstoel, bedragen de tarieven ten hoogste:
  • starttarief                        : € 6,69.
  • kilometertarief              : € 3,05.
  • minuuttarief                   : € 0,45.
  1. Het maximum wachttarief: € 45,33.

Via de volgende link vindt u het besluit tot wijzigen van de tarieven van het ministerie terug: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-67123.html

 

Laatste nieuws in je inbox?

Oops! We could not locate your form.

Heb je nog vragen?

Subscribe

Loading