Nieuwe wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) van kracht

14/01/2020

Met ingang van 1 januari 2020 is de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Taxibedrijven moeten onder andere rekening houden met een ruimere ketenbepaling, de aanscherping van de regels voor oproepkrachten en maatregelen voor payroll.

Tijdelijke contracten

Het is nu toegestaan om in 36 maanden drie keer een contract te geven, voordat er een contract voor onbepaalde tijd moeten krijgen. De maatregel gaat meteen in en geldt dus ook nog voor mensen die al voor die tijd een contract of contractverlenging hebben gehad.

Positie oproepkrachten

Een oproepkracht is in de nieuwe wet duidelijk gedefinieerd: dit is alleen een werknemer met een contract waarbij de omvang van arbeid niet is vastgelegd met één aantal uren per maand of jaar. Dit betekent dat werknemers met een nul uren-contract of een min./max.-contract dus in die categorie vallen. Zij weten vooraf niet hoeveel uren ze moeten werken.

Verder moeten werkgevers na twaalf maanden een aanbod doen voor een vaste arbeidsduur. Dat aanbod moet gebaseerd op het gemiddelde wat werknemer in het afgelopen jaar heeft gewerkt. Als dit aanbod uitblijft, kan de werknemer hier een claim voor indienen.

Positie payrollkracht

In de taxisector is het gebruikelijk dat medewerkers via payrolling voor een taxibedrijf werken. Werkgevers moeten er rekening mee houden dat deze medewerkers nu volledig worden gelijkgesteld aan reguliere medewerkers. Zij krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden.

Hoge en lage WW premie

Vanaf 1 januari 2020 betalen werkgevers een lagere ww-premie voor werknemers met een vast contract dan voor werknemers met een flexibel contract. Deze lage ww-premie geldt ook voor medewerkers onder de 21 jaar die maximaal 12 uur werken en voor BBL’ers.

Ontbinden contract

Ontbinding van een contract via de rechter is makkelijker geworden. Door de wijziging kunnen verschillende redenen bij elkaar komen en samen als een ontslaggrond aangevoerd worden.

Meer informatie is terug te vinden via oa. deze links:

Dit gaan taxibedrijven merken van de Wet arbeidsmarkt in balans

Op de site van VNO NCW is ook meer informatie te vinden, klik hier.

Of ga naar de Homepage van deze site en kijk onder de categorie ‘Overig’ voor meer informatie.

Laatste nieuws in je inbox?

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Heb je nog vragen?

Subscribe

Loading