Taxiregels Nieuws

 
 
 
 

Nieuwe maximum tarieven van kracht

Per 1 januari jl. zijn de maximum tarieven taxi geïndexeerd met de LTI-index van 0,38 %.
Klik hier voor de publicatie van het besluit in de Staatscourant. Het besluit is verwerkt in de integrale tekst van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer.
 
De nieuwe maximum tarieven 2017 na indexering zijn:
  • starttarief  € 2,98 resp. € 6,06
  • kilometertarief  € 2,19 resp. € 2,76
  • minuuttarief  € 0,36 resp. € 0,41
  • wachttarief € 41,09
NB: het zal de oplettende lezer opvallen, dat de minuuttarieven 2017 hetzelfde zijn als de tarieven die in 2016 al golden. Dat klopt. De indexatie is zo weinig dat na indexering de minuuttarieven hetzelfde blijven voor 2017.
 
 

Laat jouw e-mailadres achter en wij houden je op de hoogte van het laatste nieuws

Afmelden?