Taxiregels Nieuws

 
 
 
 

Vereenvoudiging taxiregelgeving

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van het Besluit Personenvervoer 2000 (Bp2000) voor. Met deze wijziging wil de staatssecretaris de taxiregelgeving verder vereenvoudigen. De vereenvoudiging is gericht op het terugdringen van onnodige lastendruk voor de sector en verruiming van de mogelijkheden voor het flexibel en vraaggericht inrichten van vervoer. Ook worden enkele wijzigingen doorgevoerd om het Bp2000 in lijn te brengen met Europese aanbestedingsregels.

De voorstellen tot aanpassing liggen nu via internet voor voor consultatie. Er kan t/m 7 mei a.s. op worden gereageerd. Meer informatie is te vinden door HIER te klikken.

De precieze datum waarop de wijzigingen daadwerkelijk in moeten gaan is verder nog niet bekend.
 
 

Laat jouw e-mailadres achter en wij houden je op de hoogte van het laatste nieuws

Afmelden?