Ondernemer worden

Op deze pagina staan we stil bij welke taxiregels belangrijk zijn om taxiondernemer te worden. We leggen je dat in 8 stappen uit. Per stap vind je een korte toelichting met zo nodig doorverwijzingen naar relevante andere websites.

Stap 1 – Schrijf je bedrijf in bij de Kamer van Koophandel en regel ook meteen je aanmelding bij de Belastingdienst.

Als je een onderneming begint moet je die altijd inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Een aparte inschrijving bij de Belastingdienst is niet nodig, omdat de KvK je gegevens automatisch aan hen doorgeeft.

Stap 2 – Vraag een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) aan voor je bedrijf.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een taxivergunning moet je een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis (dat onderdeel is van het Ministerie van Veiligheid en Justitie) screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af.

Het aanvragen van een VOG kan op 3 manieren:

Meer weten over de VOG en Justis en waar precies op gescreend wordt? Klik dan hier of hier. De VOG is 5 jaar geldig en moet elke 5 jaar vernieuwd worden.

Stap 3 – Vraag een taxivergunning aan bij Kiwa Register.

Je hebt nu een KvK Inschrijving en een VOG. Dan kun je nu een taxivergunning aanvragen bij Kiwa Register.

Let op: je VOG mag niet ouder zijn dan 2 maanden, als je een taxivergunning gaat aanvragen. En zorg er voor dat je de aanvraag volledig invult, ondertekent en alle gevraagde bijlagen bijvoegt. Als Kiwa Register de aanvraag heeft ontvangen krijg je een factuur die je vooraf moet betalen. Pas als Kiwa Register alle documenten en de betaling heeft ontvangen wordt de aanvraag in behandeling genomen. Je ontvangt uiterlijk binnen twaalf weken een beslissing op je aanvraag. De vergunning krijg je voor onbepaalde tijd, maar er wordt wel elke 5 jaar getoetst of je nog aan de voorwaarden voldoet. Let er op dat je zelf verantwoordelijk bent voor het tijdig aanvragen van die periodieke toets. Meer informatie over de toets vind je hier.

Op de site van Kiwa Register kun je ook vinden dat je vergunningsbewijzen kunt aanvragen. Dat was tot 2016 namelijk verplicht. In elke voertuig moest je een vergunningsbewijs hebben liggen. Maar let op !! Sinds 2016 is dat niet meer verplicht en je hoeft dat dus niet persé aan te vragen.

Het is overigens ook mogelijk om toe te treden als vennoot tot een bestaande VOF die al een taxivergunning heeft. In dat geval hoef jezelf geen eigen taxivergunning aan te vragen. Maar moet wel de bestaande taxivergunning van die VOF worden aangepast. Voor het wijzigen van een bestaande taxivergunning, klik dan hier.

Stap 4 – Vraag een ondernemerskaart aan bij Kiwa Register.

Elke taxi moet zijn uitgerust met een Boord Computer Taxi (BCT) (zie ook stap 8). Om de installatie daarvan af te kunnen ronden heb je een zogenaamde ondernemerskaart nodig, die je kunt aanvragen bij Kiwa Register. De ondernemerskaart is 5 jaar geldig.

Stap 5 – Denk na of je een voertuig wilt leasen of aanschaffen en laat het voertuig ‘taxi keuren’ via de RDW.

Om taxivervoer te kunnen doen heb je natuurlijk een voertuig nodig. Voor welk merk kies je en voor welk type voertuig? Een gewone auto, een MPV of een busje? Moet het voertuig ook geschikt zijn om een rolstoelgebruiker mee te kunnen vervoeren ? Schaf je zelf het voertuig aan en kun je dat zelf financieren? Of lease je een voertuig?

In alle gevallen moet het voertuig wel ‘taxi gekeurd’ worden door de RDW. Het voertuig moet namelijk aan de inrichtingseisen voor een taxi voldoen. De RDW beoordeelt deze eisen en moet het voertuig als taxi registreren in het kentekenregister. Wil je meer informatie over het registreren van een taxi, klik dan hier. Of ga naar de optie ‘voertuig‘ via de homepage.

Stap 6 – Rijd je zelf of ben je van plan chauffeurs in loondienst te nemen ? Zorg voor jezelf en/of voor je werknemers een chauffeursdiploma taxi, via het CBR, een medische keuring en een VOG.

Om als taxichauffeur te kunnen werken moet je beschikken over een chauffeursdiploma taxi dat wordt afgegeven door het CBR. Je krijgt dat diploma als je geslaagd bent voor een theoretisch examen en een praktijk examen. Je kunt kiezen uit een volledig examen of een beperkt examen (voor het praktijk deel).

Voor een beperkte categorie vervoer kun je ook kiezen voor het zogenaamde Leer Werk Traject (LWT). Dat betekent dat je vooruitlopend op het doen van je examens voor het chauffeursdiploma taxi, je al wel kunt gaan werken. Voor meer informatie over het LWT taxi, klik hier.

Wil je weten voor welk vervoer je met een LWT kaart aan de slag kunt? Ga dan naar: Veelgestelde vragen – Taxiregels.nl. Onder Chauffeur FAQ, vind je het antwoord op de vraag ‘Met welke chauffeurskaart mag ik welk type taxivervoer doen?’

Op de site van het CBR vind je nog een aantal andere te behalen diploma’s, maar die zijn of alleen verplicht om in Amsterdam te kunnen rijden (op de opstapmarkt/tram-busbaan), dan wel niet verplicht maar mogelijk wel van belang zijn als je in het zorgvervoer actief wilt worden.

Naast het chauffeursdiploma moet je je medisch laten keuren en voor jezelf als persoon een VOG aanvragen (zie voor dat laatste onder punt 2). Let op: dit lijkt gek, opnieuw een VOG aanvragen ? Maar dat is toch nodig. Immers onder punt 2 vroeg je voor je bedrijf een VOG aan, nu vraag je voor jezelf als natuurlijk persoon een VOG aan. De screeningsprofielen voor beide VOG’s zijn namelijk niet exact hetzelfde.

De medische keuring moet door een gecertificeerde Arbodienst of een BIG geregistreerde bedrijfsarts met specialisme arbeid en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde, worden uitgevoerd. Hij vult na de keuring een geneeskundige verklaring in, waarmee hij aangeeft dat je geen lichamelijke of geestelijke afwijkingen hebt die je beletten taxivervoer te verrichten. En dat je over voldoende zicht en gehoor beschikt. De medische keuring moet elke 5 jaar herhaald worden. Maar het kan ook zijn dat je medische keuring maar 2 jaar geldig is ivm een bepaalde afwijking. In dat geval moet je je elke 2 jaar laten keuren.

Stap 7 – Vraag voor jezelf en/of je werknemers een chauffeurskaart aan bij Kiwa Register.

Je hebt nu je chauffeursdiploma taxi, bent medisch gekeurd en hebt een VOG. Dan kun je nu de chauffeurskaart gaan aanvragen bij Kiwa Register. Je hebt dat nodig om als taxichauffeur te mogen werken.

In de chauffeurskaart zit een chip waarmee gegevens geregistreerd kunnen worden. Het is namelijk verplicht om als taxichauffeur te werken met de Boord Computer Taxi (BCT), waarin oa. je werktijden, pauze en rusttijden worden geregistreerd. Je hebt daar de chauffeurskaart voor nodig.

De chauffeurskaart is 5 jaar geldig en moet dus elke 5 jaar vernieuwd worden. Je bent daar zelf verantwoordelijk voor.

De voorwaarden voor het verkrijgen en/of verlengen van een chauffeurskaart (onder beperkingen) zijn:

  • ondertekend aanvraagformulier voorzien van een recente pasfoto
  • originele Verklaring omtrent Gedrag (VOG) niet ouder dan vier maanden
  • originele geneeskundige verklaring niet ouder dan vier maanden
  • geldig rijbewijs voor beroepsmatig personenvervoer
  • chauffeursdiploma taxi
  • kopie geldig rijbewijs (alleen wanneer je niet in het bezit bent van een Nederlands rijbewijs of wanneer je niet woonachtig bent in Nederland)

Zodra de documenten en de betaling ontvangen zijn, wordt je aanvraag in behandeling genomen door Kiwa Register. Vanaf dat moment is de levertermijn van uw kaart 15 werkdagen. Vervolgens krijg je een bericht van AMP over de bezorging van je kaart. Je kunt dan online een afspraak maken voor de levering van de kaart.

Bij de kaart horen een pin- en pukcode. Bewaar die laatste goed!

Stap 8 – Zorg er voor dat al je taxi’s voorzien zijn van een blauwe kentekenplaat en van een Boord Computer Taxi (BCT).

De taxikentekenplaat is lichtblauw van kleur met zwarte letters en cijfers. Voertuigen die gebruikt worden voor taxivervoer zijn verplicht lichtblauwe taxikentekenplaten te voeren. Als de taxi gekeurd is door de RDW kun je deze lichtblauwe kentekenplaten laten maken en voeren.

Elke taxi in Nederland moet een Boord Computer Taxi (BCT) hebben. Die registreert de taxiritten en de arbeidstijden. Zo kan de overheid taxibedrijven beter controleren.

Waarom een BCT ?
De BCT is een middel van de overheid om het taxivervoer betrouwbaarder te maken. Een taxibedrijf moet de gegevens over taxiritten en arbeidstijden goed registreren. De overheid gebruikt die gegevens om taxibedrijven te controleren. Voorheen werd de registratie handmatig gedaan. Dat kostte tijd en was bovendien fraudegevoelig.

De BCT registreert de gegevens nu digitaal. Dit heeft een aantal voordelen:

  • De overheid kan taxibedrijven beter controleren. Oneerlijke concurrentie door taxibedrijven die frauderen met gegevens van ritten en arbeids- en rusttijden, krijgt zo minder kans.
  • De overheid kan chauffeurs die te lang achter het stuur zitten eerder en beter opsporen. Dit vergroot de veiligheid van het taxivervoer.
  • Taxibedrijven zijn minder tijd kwijt aan administratie. De bedrijven kunnen gegevens eenvoudig doorgeven aan de Belastingdienst. Ook zien ze snel hoe (vaak) hun taxi’s worden ingezet.
  • De klant kan beter controleren of hij goed is vervoerd. De BCT zet bijvoorbeeld de GPS-coördinaten van de taxirit op de ritbon.

Er zijn 3 leveranciers in Nederland die BCT’s leveren die voldoen aan de door de overheid voorgeschreven eisen. Dat zijn Cabman, Taxitronic en Quipment.

Tot slot: het stappenplan laat je zien welke stappen te doorlopen om taxi-ondernemer te worden en een taxibedrijf te starten rekening houdend met de taxiwetgeving. Sommige stappen moeten na elkaar doorlopen worden (je moet eerst een KvK en VOG hebben om een taxivergunning aan te vragen), maar andere kunnen ook wel naast elkaar lopen (nadenken of je een voertuig wilt kopen of leasen, alvast chauffeursdiploma taxi gaan halen, terwijl je taxivergunning nog niet rond is). Houd er rekening mee dat er kosten gemoeid zijn bij het starten van een taxibedrijf.

Sta ook even stil bij wat er nog meer komt kijken bij het starten van een bedrijf. Bijvoorbeeld: hoe zit de taxibranche in elkaar en is er wel geld te verdienen als taxiondernemer ? Welk type vervoer past bij je en welke rechtsvorm past het beste bij je bedrijf, hoe ga je je boekhouding precies doen en welke verzekeringen sluit je wel of niet af ? En wat kan de landelijk branchevereniging KNV Zorgvervoer en taxi voor je betekenen ? Meer algemene informatie over het starten van een bedrijf vind je op de site van de Kamer van Koophandel.

Laatste nieuws in je inbox?

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Heb je nog vragen?

Subscribe

Loading