Ondernemer

Taxi-ondernemersvergunning

Om een taxibedrijf te kunnen beginnen/te hebben, moet je je bedrijf inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). En je hebt een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) nodig. Als je dat allebei geregeld hebt, kun je een taxivergunning aanvragen bij Kiwa Register. Zonder taxivergunning is het namelijk niet toegestaan taxivervoer te verrichten. Dat staat in de Wet Personenvervoer 2000 (WP2000), Artikel 76 Wet personenvervoer 2000.

Let op: je VOG mag niet ouder zijn dan 2 maanden, als je een taxivergunning gaat aanvragen. En zorg er voor dat je de vergunningsaanvraag volledig invult, ondertekent en alle gevraagde bijlagen bijvoegt. Als Kiwa Register de aanvraag heeft ontvangen krijg je een betaalverzoek die je eerst moet betalen. Na betaling ontvang je een factuur. Pas als Kiwa Register alle documenten heeft en de betaling heeft ontvangen wordt de aanvraag in behandeling genomen. Je ontvangt uiterlijk binnen twaalf weken een beslissing op je aanvraag.

De vergunning krijg je voor onbepaalde tijd, maar er wordt wel elke 5 jaar getoetst of je nog aan de voorwaarden voldoet. Let er op dat jezelf verantwoordelijk bent voor het tijdig aanvragen van die periodieke toets.

Het is overigens ook mogelijk om toe te treden als vennoot tot een bestaande VOF die al een taxivergunning heeft. In dat geval hoef jezelf geen eigen taxivergunning aan te vragen. Maar moet wel de bestaande taxivergunning van die VOF worden aangepast. Belangrijk is de informatie op de site van Kiwa Register (klik hier voor de eerste aanvraag van een vergunning en klik hier voor het wijzigen van een vergunning) goed door te nemen. Daar vind je alle informatie over het verkrijgen van een taxivergunning.

Het kan ook voorkomen dat de inspectie (ILT) besluit op basis van signalen een extra toets uit te voeren voordat je een taxivergunning krijgt. Dat noemen ze de een wet BiBob onderzoek. Er vindt dan aanvullend achtergrond onderzoek plaats. Ook gemeenten met een eigen taxiverordening kunnen dat doen (bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam).

Tot slot: het oprichten van een bedrijf en het verkrijgen van een taxivergunning is één, maar er komt meer kijken bij het runnen van een taxibedrijf.

TIP: Bekijk ook de rubriek ‘Ondernemer worden’, voor bijvoorbeeld meer informatie over het chauffeursdiploma taxi.

Chauffeurs (BCT-)kaart

Als je taxiondernemer bent en een ondernemersvergunning hebt, maar je wilt ook zelf kunnen rijden als taxichauffeur, dan heb je een chauffeurskaart nodig. Wil je wel taxiondernemer zijn, maar rijd je niet zelf, omdat je bijvoorbeeld met werknemers werkt, dan heb jezelf niet persé een chauffeurskaart nodig. Je moet dan wel zorgen dat je werknemers zo’n kaart hebben.

Om een chauffeurskaart aan te kunnen vragen bij Kiwa Register, heb je het chauffeursdiploma taxi, een medische verklaring en een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) nodig. Zonder de chauffeurskaart mag je niet als taxichauffeur werken.

In de chauffeurskaart zit een chip waarmee gegevens geregistreerd kunnen worden. Het is namelijk verplicht om als taxichauffeur te werken met de Boord Computer Taxi (BCT), waarin oa. je werktijden, pauzes en rusttijden worden geregistreerd. Je hebt daar de chauffeurskaart ook voor nodig.

De chauffeurskaart is 5 jaar geldig en moet dus elke 5 jaar vernieuwd worden. Je bent daar zelf verantwoordelijk voor.

De voorwaarden voor het verkrijgen en/of verlengen van een chauffeurskaart (onder beperkingen) nog even op een rij:

 • recente pasfoto die voldoet aan bepaalde eisen
 • originele Verklaring omtrent Gedrag (VOG) niet ouder dan vier maanden
 • originele geneeskundige verklaring niet ouder dan vier maanden
 • geldig rijbewijs voor beroepsmatig personenvervoer
 • chauffeursdiploma taxi
 • kopie geldig rijbewijs (alleen wanneer je niet in het bezit bent van een Nederlands rijbewijs of wanneer je niet woonachtig bent in Nederland)

Zodra de documenten en de betaling ontvangen zijn, wordt je aanvraag in behandeling genomen door Kiwa Register. vervolgens binnen tien dagen een beslissing op je aanvraag en wordt er een bezorgafspraak gemaakt. In een aparte brief de pin- en pukcode behorend bij de kaart. Bewaar die laatste goed !

Let op: in de CAO Zorgvervoer en Taxi is opgenomen dat een aantal kosten voor rekening van de werkgever komen. Dat zijn:

 • medische verklaring
 • administratieve kosten Kiwa Register (alleen bij verlengen chauffeurskaart !)
 • Verklaring omtrent Gedrag (VOG) (alleen bij verlengen chauffeurskaart !)

TIP: Bekijk ook de pagina ‘Chauffeur worden’, voor bijvoorbeeld meer informatie over het chauffeursdiploma taxi.

Boord Computer Taxi (BCT)

De Boord Computer Taxi (BCT) registreert digitaal de pauzes, rust- en arbeidstijden van de taxichauffeur en registreert de kilometers. Dit werd voorheen gedaan door het met de hand invullen van werkmappen en rittenstaten. Sinds 1 februari 2015 moet elke taxi een BCT ingebouwd hebben. Er zijn drie leveranciers die zijn goedgekeurd voor het leveren van een BCT. Dat zijn Cabman, Taxitronic en Quipment.

De BCT is een middel om taxivervoer betrouwbaarder te maken. Het draagt bij aan een eerlijke concurrentie, levert minder papierwerk op, vermindert de toezichtlast van de overheid, vergroot inzicht in veiligheid en biedt meer duidelijkheid voor de klant.

De BCT is vooral ontwikkeld om af te kunnen stappen van de handmatige registratie in werkmappen en rittenstaten, vooral voor de controle op arbeids- en rusttijden. ILT controleert op aanwezigheid van een geactiveerde BCT, het gebruik er van en of je voldoet aan de arbeids- en rusttijden regels. ILT leest daarvoor bijvoorbeeld de BCT’s uit. Dat kan langs de weg gebeuren of tijdens een bedrijfscontrole. Maar ook via deskhandhaving, waarbij ze vragen BCT data aan te leveren. Bovendien mag de Belastingdienst ook vragen om de rit gegevens uit de BCT. Immers, je moet als ondernemer een sluitende km-registratie per taxi hebben en je omzetten en andere financiële zaken verantwoorden. De informatie van de BCT kan daarvoor gebruikt worden.

De BCT opereert naast de taxameter (als je deze ook in je taxi hebt), maar mag hier ook aan worden gekoppeld (geïntegreerd).

De BCT moet bediend worden door taxichauffeurs. Daarvoor heb je de chauffeurskaart voor nodig. Om als taxiondernemer toegang te krijgen tot de gegevens in de boordcomputer van je taxi’s heb je een ondernemerskaart nodig. Met de ondernemerskaart kun je de ritadministratie en de pauze, arbeids- en rusttijden inzien van alle chauffeurs en aan je onderneming koppelen. Deze gegevens moet je kunnen tonen bij een bedrijfscontrole door ILT. Zorg er daarnaast voor dat je sowieso van alle BCT’s elke 4 weken de gegevens uitleest en goed bewaart. Op de site van Kiwa Register vind je meer informatie over de verschillende kaarten die er zijn voor de BCT en verwijzingen naar de bijbehorende wet- en regelgeving.

Op deze site vind je onder FAQ (veelgestelde vragen) diverse informatie en adviezen over de werking en bediening van de BCT. ILT heeft een praktische folder gemaakt waarin ook meer informatie te vinden is over het gebruik van de BCT en de arbeids- en rusttijden.

Opvolger BCT

Momenteel wordt gewerkt aan de opvolger van de BCT, de CDT, de Centrale Database Taxivervoer. De aanpassingen in de wetgeving die dit mogelijk moeten maken zijn nog niet bekend, maar er wordt door ILT wel gewerkt aan de invoering. Het streven is de nieuwe CDT in te laten gaan per 1 januari 2024 met een overgangstermijn tot 2028. Zo zijn er informatie bijeenkomsten van leveranciers, is er overleg met de branche en worden praktijktoetsen uitgevoerd. Meer informatie is te vinden op de site van ILT

Arbeids- en rusttijden

In het Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atbv) is in hoofdstuk 2 opgenomen welke regels er gelden voor chauffeurs (zelfstandig of in loondienst) die taxivervoer verrichten. Er wordt voorgeschreven hoeveel uur een werknemer gemiddeld mag werken, hoelang en wanneer tijdens een dienst een bestuurder een minimale pauze genoten moet hebben en hoelang een bestuurder een dagelijkse of wekelijke rust moet houden.

De regels
In een tabel hebben we voor je samengevat welke regels er precies gelden en wie waar op controleert. De regels staat ook op een kleiner formaat, zodat je ze gemakkelijk uit kunt printen en bij je kunt houden.

Zoals je in de tabel zult zien geldt voor zzp-chauffeurs een eenvoudig pakket aan regels. Voor werkgevers en werknemers gelden in de basis een uitgebreider pakket regels (‘standaardregeling’). Maar als werkgever met zijn OR of PVT nadere afspraken maakt kan er ook van dat eenvoudige pakket gebruik gemaakt worden (‘collectieve regeling’).

Inmiddels is in de Cao Zorgvervoer en Taxi de collectieve regeling opgenomen. Deze Cao is algemeen verbindend verklaard en geldt dus voor de gehele taxibranche, voor zover een eventuele bestaande OR of PVT daar mee heeft ingestemd. Wanneer er geen OR of PVT aanwezig is gelden de afspraken uit de Cao onverkort.

Registratie en toezicht
Met behulp van de Boord Computer Taxi (BCT) registreert de chauffeur zijn arbeids- en rusttijden. Dat is zowel via de BCT in de taxi als via de chauffeurskaart uit te lezen.

Toezicht op naleving van de arbeids- en rusttijden ligt bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Voor werkgevers ligt het toezicht op naleving van de arbeids- en rusttijden bij het Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM). Dat is zo afgesproken in de Cao Zorgvervoer en Taxi.

Tot slot
Hou verder ook rekening met zogenaamde ‘samenloop’. Het Atbv bevat niet alleen regels voor taxichauffeurs, maar ook voor bus- en goederenvervoer. Daar kunnen verschillen tussen zitten. Het pakket regels dat het strengst is, is van toepassing op een werknemer of bestuurder die in meerdere sectoren werkzaam is.

Werkt een werknemer in een geheel andere branche, dan geldt de algemene Arbeidstijdenwet. Die regels kunnen ook weer verschillen met het Atbv. Hier moet dus rekening mee worden gehouden, wat er in welke situatie geldt, als een werknemer in meerdere branches werkzaam is. Dit komt terug in § 5.5 Arbeidstijdenwet.

En sta ook even stil bij de consignatiedienst. Stel dat een werknemer een dienst heeft waarbij deze thuis wacht, totdat er een rit komt, dan gelden daar bepaalde afspraken voor die zijn vastgelegd in de Arbeidstijdenwet. Voor meer informatie klik hier.

Let op ! Als je werkgever bent en af en toe zelf ook meerijdt als chauffeur, gelden voor jou de regels zoals deze voor werknemers gelden. Dus niet de regels voor zzp-chauffeurs.

Als je als een zzp’er wordt ingehuurd door een taxibedrijf om even wat extra werk weg te rijden, dan hangt het er vanaf welke regels gelden. Wanneer de zzp-er opdracht krijgt van een taxibedrijf dan wordt het taxibedrijf gezien als ‘werkgever’ en de zzp-er als ‘werknemer’. Krijgt deze zzp-er een gedeelte van het vervoer, en mag hij dit vervoer zelf indelen, plannen etc, dan gelden de regels voor de zzp-ers.

Tarieven en taxameter

Er geldt in Nederland een maximum tariefregeling voor taxivervoer, ook wel de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer. In de volksmond noemt men het ook wel ‘rijden op de meter’.

De tariefstructuur bestaat uit twee soorten: één voor taxivervoer met een personenauto (max 4 klanten) en één voor busjes (5 tot 8 klanten). En het bestaat voor elk uit 3 componenten: een opstaptarief, km-tarief en tijd tarief. Al deze tarieven zitten in de zogenaamde taxameter, waarmee de uiteindelijk ritprijs op basis van die verschillende tariefcomponenten wordt berekend. Die taxameter moet overigens jaarlijks gekeurd worden. Meer weten ? Klik op lees verder.

In de eerdergenoemde regeling komt terug welke maximum tarieven gelden en hoe de klant daarover geïnformeerd moet worden. Of de maximum tarieven van toepassing zijn, hangt af van het type taxivervoer.

We kennen in Nederland grofweg drie categorieën taxivervoer:

 • Opstapmarkt (werken vanaf standplaatsen of klant op straat oppikken die z’n hand opsteekt);
 • Besteld vervoer (klant boekt via internet/App of telefoon vooraf een taxi);
 • Contract vervoer (tussen vervoerder en opdrachtgever is een contract opgesteld, dat aan bepaalde eisen voldoet, waardoor gedurende langere periode bepaalde groepen klanten worden vervoerd). We noemen deze categorie ook wel zorgvervoer.

Wil je weten wat, wanneer geldt ? Klik dan op lees verder.

Wat zijn de maximum tarieven voor een taxi?

Tabel: maximumtarieven taxi (per 1 januari 2024)
Soort taxivervoerMaximum starttariefMaximum kilometertariefMaximum tijdtarief (per minuut)
Personenauto (maximaal 4 personen)€ 4,02€ 2,96€ 0,49
Busje (5 tot 8 personen)€ 8,17€ 3,72€ 0,55

Verder geldt er nog een maximum wachttarief van € 55,35.

Rekenvoorbeeld kosten van een taxirit
Stel je maakt een rit van 7 kilometer die 15 minuten duurt. Als de taxivervoerder de maximum tarieven zou hanteren zou deze rit kosten:

 • starttarief € 4,02
 • kilometertarief 7 x € 2,96 = € 20,72
 • tijdtarief 15 x € 0,49 = € 7,35

In totaal is dat € 32,09.

Wil je meer weten over het ritbewijs (ook wel bonnetje genoemd) of de tariefkaart, klik dan op lees verder.

Boetes en maatregelen

Er zijn in Nederland diverse instanties die toezien op naleving van de taxiwetgeving. Wie toezicht kan houden is opgenomen in de wet personenvervoer 2000 (WP2000), onder hoofdstuk 7. De WP2000 is één van de belangrijkste, specifieke wetten voor de taxibranche.

De belangrijkste toezichthouder is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). ILT controleert eigenlijk op alle taxiregels: Heb je een geldige vergunning ? Voldoe je aan de arbeids- en rusttijden ? Gebruik je de BCT en, indien van toepassing, de taxameter op de juiste manier ? Daarnaast controleert de Belastingdienst natuurlijke elke ondernemer en moet elke werknemer belastingen betalen. Specifiek voor taxi controleert de Belastingdienst of je voldoet aan de vereisten om geen MRB te betalen. Meer weten over de vrijstelling MRB? Klik hier en kijk onder ‘fiscale aspecten’.

Maar je kunt ook te maken krijgen met controles door de politie of marechaussee. Ook zij zijn bevoegd te controleren op naleving van de taxiregels. Vanuit gemeenten kun je te maken krijgen met controles door stadstoezicht (BOA’s). Zeker in gemeenten met een eigen taxiverordening. En als je werkgever bent, krijg je te maken met controles van het Sociaal Fonds Mobiliteit (SFM).

Meer weten over het werk van bovengenoemde toezichthouders ? Klik dan op lees verder.

Boetes en maatregelen
Als je je niet houdt aan de verschillende taxiwet- en regelgeving, kun je met boetes en andere maatregelen te maken krijgen.

Je kunt te maken krijgen met bestuurlijke boetes, last onder dwangsom en/of strafrechtelijke sancties (dat gaat via het Openbaar Ministerie (OM)). In bijvoorbeeld het besluit personenvervoer (BP2000) is opgenomen dat overtredingen van bepaalde voorschriften gezien worden als een strafbaar feit (Artikel 118 Besluit personenvervoer 2000). Het rijden zonder een geldige vergunning is geclassificeerd als een misdrijf. Welke straf het OM op kan leggen is opgenomen in de Richtlijn strafvordering WP2000.

Een greep uit de belangrijkste boetes:

 • Geen geldige vergunning
€ 4.300,00
 • Geen geactiveerde BCT
€ 4.400,00
 • Geen geldige chauffeurskaart
   € 360,00
 • Geen gebruik chauffeurskaart in de BCT
   € 360,00
 • Afwezigheid taxameter (opstapmarkt)
   € 900,00
 • Niet gebruiken taxameter (opstapmarkt)
   € 900,00
 • Afwezigheid geldige taxameterkeuring
   € 900,00

Wanneer sprake is van een overtreding die bestuurlijk beboetbaar is, dan maakt bijvoorbeeld ILT een zogenaamd boeterapport op. Het Bureau Bestuurlijke Boete bekijkt deze en kan vervolgens een boete opleggen. Informatie over de procedure staat in de Brochure Bestuurlijke Boete.

In de Boetecatalogus staan de bedragen vermeld van de bestuurlijke boetes die worden opgelegd bij overtredingen van de arbeids- en rusttijden. Daarnaast is een Boetetabel beschikbaar waarin terugkomt welke boetes zoal opgelegd kunnen worden bij het niet of niet juist gebruiken van de BCT (klik hier).

Van belang is je te realiseren dat de boete/maatregel soms bestemd is voor de ondernemer (werkgever/zzp’er), soms voor de bestuurder (werknemer/chauffeur) en soms kan het ook voor beiden gelden.

Met name voor werkgevers is relevant er bij stil te staan dat jij er verantwoordelijk voor bent dat je chauffeurs zich houden aan de arbeids- en rusttijden. In principe is de werkgever dus ook verantwoordelijk bij een overtreding. Tenzij je aannemelijk kunt maken dat je er alles aan gedaan hebt om een overtreding te voorkomen. Dat wordt ook wel de BeMaMiToe regel genoemd: BEvelen geven, MAatregelen nemen, MIddelen ter beschikking stellen en TOEzicht houden. Om aan die regel te kunnen voldoen (en voor de strafrechtelijke evenknie AVAS) is een handreiking opgesteld.

Duurzaamheid

De transitie in het zorg- en taxivervoer naar volledig uitstoot vrije taxivoertuigen (elektrisch of waterstof) is in volle gang en zal ook de komende jaren doorgaan. De vraag is wel in welk tempo dit kan en realistisch is. Immers, net als in andere sectoren speelt de soms beperkte actieradius van voertuigen, hogere aanschafprijs, netcongestie en onvoldoende laadinfrastructuur een rol.

Medio 2022 was bijna 11% van het alle taxivoertuigen in Nederland al uitstoot vrij. Dit percentage zal de komende jaren verder toe nemen.

Ga voor meer informatie over elektrisch vervoer, zero emissie zones en andere relevante informatie naar de categorie ‘Voertuigen’ op deze site.

Rapportageverplichting CO2-uitstoot per 1 juli 2024
Vanaf 1 juli 2024 gaat het ‘Besluit CO2-reductie Werkgebonden Personenmobiliteit’ (WPM), het verplicht rapporteren van de CO2 uitstoot door werkgevers, in. Dit betekent dat werkgevers met 100 of meer werknemers vanaf die datum verplicht moeten rapporteren over hun zakelijke én woon-werkmobiliteit.

Opletten bij vervoer van grote werkgevers
Heb je zelf niet zoveel werknemers? Let dan goed op. Want je krijgt er òòk mee te maken als je werknemers van werkgevers met meer dan 100 werknemers vervoert. Meer informatie over de gevolgen van deze rapportageverplichting voor taxi vind je hier.

Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
Vanaf 2024 geldt voor sommige bedrijven een CSRD-richtlijn. Dit houdt in dat zij worden verplicht om te rapporteren over hun impact op mens en milieu. Het beursgenoteerde mkb is vanaf 2026 verplicht om een dergelijke rapportage aan te leveren.

Veel ondernemers hebben vragen over CSRD. Wat is het precies en wat betekent het voor mijn bedrijf? Op de site van MKB Nederland vind je meer informatie over wat deze richtlijn inhoudt, voor wie het van toepassing is en wat er wanneer van een ondernemer wordt verwacht (of niet).

Laatste nieuws in je inbox?

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Heb je nog vragen?

Subscribe

Loading