Ondernemer

 
 

Boetes en maatregelen

Er zijn in Nederland diverse instanties die toezien op naleving van de taxiwetgeving. Wie toezicht kan houden is opgenomen in de wet personenvervoer 2000 (WP2000), onder hoofdstuk 7. De WP2000 is één van de belangrijkste, specifieke wetten voor de taxibranche.

De belangrijkste toezichthouder is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). ILT controleert eigenlijk op alle taxiregels: Heb je een geldige vergunning ? Voldoe je aan de arbeids- en rusttijden ? Gebruik je de BCT en, indien van toepassing, de taxameter op de juiste manier ? Daarnaast controleert de Belastingdienst natuurlijke elke ondernemer en moet elke werknemer belastingen betalen. Specifiek voor taxi controleert de Belastingdienst of je voldoet aan de vereisten om de BPM terug te krijgen en geen MRB te betalen. Meer weten over teruggaaf BPM en vrijstelling MRB, klik hier?

Maar je kunt ook te maken krijgen met controles door de politie of marechaussee. Ook zij zijn bevoegd te controleren op naleving van de taxiregels. Vanuit gemeenten kun je te maken krijgen met controles door stadstoezicht. Zeker in gemeenten met een eigen taxiverordening. En als je werkgever bent, krijg je te maken met controles van het Sociaal Fonds Taxi (SFT).

Meer weten over het werk van bovengenoemde toezichthouders ? Klik dan op lees verder.

Boetes en maatregelen
Als je je niet houdt aan de verschillende taxiwet- en regelgeving, kun je met boetes en andere maatregelen te maken krijgen.
 
Je kunt te maken krijgen met bestuurlijke boetes, last onder dwangsom en/of strafrechtelijke sancties (dat gaat via het Openbaar Ministerie (OM)). In bijvoorbeeld het besluit personenvervoer (BP2000) is opgenomen dat overtredingen van bepaalde voorschriften gezien worden als een strafbaar feit (Artikel 118 Besluit personenvervoer 2000). Het rijden zonder een geldige vergunning is geclassificeerd als een misdrijf. Welke straf het OM op kan leggen is opgenomen in de Richtlijn strafvordering WP2000.

Een greep uit de belangrijkste boetes:
  • Geen geldige vergunning  
€ 4.300,00
  • Geen geactiveerde BCT
€ 4.400,00
  • Geen geldige chauffeurskaart
   € 360,00
  • Geen gebruik chauffeurskaart in de BCT
   € 360,00
  • Afwezigheid taxameter (opstapmarkt)
   € 900,00
  • Niet gebruiken taxameter (opstapmarkt)  
   € 900,00
  • Afwezigheid geldige taxameterkeuring
   € 900,00

Wanneer sprake is van een overtreding die bestuurlijk beboetbaar is, dan maakt bijvoorbeeld ILT een zogenaamd boeterapport op. Het Bureau Bestuurlijke Boete bekijkt deze en kan vervolgens een boete opleggen. Informatie over de procedure staat in de Brochure Bestuurlijke Boete.

In de Boetecatalogus staan de bedragen vermeld van de bestuurlijke boetes die worden opgelegd bij overtredingen van de arbeids- en rusttijden. Daarnaast is een Boetetabel beschikbaar waarin terugkomt welke boetes zoal opgelegd kunnen worden bij het niet of niet juist gebruiken van de BCT (klik hier).

Van belang is je te realiseren dat de boete/maatregel soms bestemd is voor de ondernemer (werkgever/zzp’er), soms voor de bestuurder (werknemer/chauffeur) en soms kan het ook voor beiden gelden.

Met name voor werkgevers is relevant er bij stil te staan dat jij er verantwoordelijk voor bent dat je chauffeurs zich houden aan de arbeids- en rusttijden. In principe is de werkgever dus ook verantwoordelijk bij een overtreding. Tenzij je aannemelijk kunt maken dat je er alles aan gedaan hebt om een overtreding te voorkomen. Dat wordt ook wel de BeMaMiToe regel genoemd: BEvelen geven, MAatregelen nemen, MIddelen ter beschikking stellen en TOEzicht houden. Om aan die regel te kunnen voldoen (en voor de strafrechtelijke evenknie AVAS) is een handreiking opgesteld.