Ondernemer

 
 

Arbeids- en rusttijden

In het Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atbv) is in hoofdstuk 2 opgenomen welke regels er gelden voor chauffeurs (zelfstandig of in loondienst) die taxivervoer verrichten. Er wordt voorgeschreven hoeveel uur een werknemer gemiddeld mag werken, hoelang en wanneer tijdens een dienst een bestuurder een minimale pauze genoten moet hebben en hoelang een bestuurder een dagelijkse of wekelijke rust moet houden.

De regels
In een tabel hebben we voor je samengevat welke regels er precies gelden en wie waar op controleert. De regels staan ook in een tweetal documenten op een kleiner formaat, zodat je ze gemakkelijk uit kunt printen en bij je kunt houden. Ook kun je een voorbeeld terugvinden, waarin voor een fictieve situatie is opgenomen wat er aan dagelijkse en wekelijkse rust en pauze geldt.

Zoals je in de tabel zult zien geldt voor zzp-chauffeurs een eenvoudig pakket aan regels. Voor werkgevers en werknemers gelden in de basis een uitgebreider pakket regels ('standaardregeling'). Maar als werkgever met zijn OR of PVT nadere afspraken maakt kan er ook van dat eenvoudige pakket gebruik gemaakt worden ('collectieve regeling').

Inmiddels hebben sociale partners KNV, FNV en CNV in de Cao Taxivervoer de collectieve regeling opgenomen. Deze Cao is algemeen verbindend verklaard en geldt dus voor de gehele taxibranche, voor zover een eventuele bestaande OR of PVT daar mee heeft ingestemd. Wanneer er geen OR of PVT aanwezig is gelden de afspraken uit de Cao onverkort.

Registratie en toezicht
Met behulp van de Boord Computer Taxi (BCT) registreert de chauffeur zijn arbeids- en rusttijden. Dat is zowel via de BCT in de taxi als via de chauffeurskaart uit te lezen.

Toezicht op naleving van de arbeids- en rusttijden ligt bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Voor werkgevers ligt het toezicht op naleving van de arbeids- en rusttijden bij het Sociaal Fonds Taxi (SFT).

Tot slot
Hou verder ook rekening met zogenaamde ‘samenloop’. Het Atbv bevat niet alleen regels voor taxichauffeurs, maar ook voor bus- en goederenvervoer. Daar kunnen verschillen tussen zitten. Het pakket regels dat het strengst is van toepassing is op een werknemer of bestuurder die in meerdere sectoren werkzaam is.

Werkt een werknemer in een gehele andere branche, dan geldt de algemene Arbeidstijdenwet. Die regels kunnen ook weer verschillen met het Atbv. Hier moet dus rekening mee worden gehouden, wat er in welke situatie geldt, als een werknemer in meerdere branches werkzaam is. Dit komt terug in § 5.5 Arbeidstijdenwet.

En sta ook even stil bij de consignatiedienst. Stel dat een werknemer een dienst heeft waarbij deze thuis wacht, totdat er een rit komt, dan gelden daar bepaalde afspraken voor die zijn vastgelegd in de Arbeidstijdenwet. Voor meer informatie klik hier.

Let op ! Als je werkgever bent en af en toe zelf ook meerijdt als chauffeur, gelden voor jou de regels zoals deze voor werknemers gelden. Dus niet de regels voor zzp-chauffeurs.

Als je als een zzp’er wordt ingehuurd door een taxibedrijf om even wat extra werk weg te rijden, dan hangt het er vanaf welke regels gelden. Wanneer de zzp-er opdracht krijgt van een taxibedrijf dan wordt het taxibedrijf gezien als 'werkgever' en de zzp-er als 'werknemer'. Krijgt deze zzp-er een gedeelte van het vervoer, en mag hij dit vervoer zelf indelen, plannen etc, dan gelden de regels voor de zzp-ers.