Ondernemer

 
 

Tarieven en taxameter

Er geldt in Nederland een maximum tariefregeling voor taxivervoer, ook wel de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer. In de volksmond noemt men het ook wel ‘rijden op de meter’.
 
De tariefstructuur bestaat uit twee soorten: één voor taxivervoer met een personenauto (max 4 klanten) en één voor busjes (5 tot 8 klanten). En het bestaat voor elk uit 3 componenten: een opstaptarief, km-tarief en tijd tarief. Al deze tarieven zitten in de zogenaamde taxameter, waarmee de uiteindelijk ritprijs op basis van die verschillende tariefcomponenten wordt berekend. Die taxameter moet overigens jaarlijks gekeurd worden. Meer weten ? Klik op lees verder.
 
In de eerdergenoemde regeling komt terug welke maximum tarieven gelden en hoe de klant daarover geïnformeerd moet worden. Of de maximum tarieven van toepassing zijn, hangt af van het type taxivervoer.
 
We kennen in Nederland grofweg drie categorieën taxivervoer:
  • Opstapmarkt (werken vanaf standplaatsen of klant op straat oppikken die z’n hand opsteekt);
  • Besteld vervoer (klant boekt via internet/App of telefoon vooraf een taxi);
  • Contract vervoer (tussen vervoerder en opdrachtgever is een contract opgesteld, dat aan bepaalde eisen voldoet, waardoor gedurende langere periode bepaalde groepen klanten worden vervoerd).
Soms moet je wel een taxameter hebben en gebruiken, soms niet. En dat geldt ook voor je wel of niet houden aan de maximum tariefstructuur. Wil je weten wat, wanneer geldt ? Klik dan op lees verder.
 
Wat zijn de maximum tarieven voor een taxi?
 
Tabel: maximumtarieven taxi (per 1 januari 2019)
Soort taxivervoer Maximum starttarief Maximum kilometertarief Maximum tijdtarief (per minuut)
Personenauto (maximaal 4 personen) € 3,19 € 2,35 € 0,39
Busje (5 tot 8 personen) € 6,49 € 2,95 € 0,44
 
Verder geldt er nog een maximum wachttarief van € 43,94

Rekenvoorbeeld kosten van een taxirit

Stel je maakt een rit van 7 kilometer die 15 minuten duurt. Als de taxivervoerder de maximum tarieven zou hanteren zou deze rit kosten:
  • starttarief € 3,19
  • kilometertarief 7 x € 2,35 = € 16,45
  • tijdtarief 15 x € 0,39 = € 5,85
In totaal is dat € 25,49.

Wil je meer weten over het ritbewijs (ook wel bonnetje genoemd) of de tariefkaart, klik dan op lees verder.