Overige

 
 

Algemene Vervoersvoorwaarden Taxi

In algemene voorwaarden leggen ondernemers de regels vast die zij gebruiken bij de verkoop van producten of diensten. Deze ‘kleine lettertjes’ scheppen duidelijkheid over allerlei zaken die met de verkoop aan consumenten te maken hebben. Je kunt als ondernemer niet zomaar van alles in je ‘kleine lettertjes’ opnemen. En je moet zorgen dat klanten de algemene voorwaarden kunnen inzien voor de koop van een product of dienst.

Je bent als ondernemer niet verplicht om algemene voorwaarden op te stellen. Maar als je dat wel doet dan staat in de wet precies aan welke regels je je moeten houden. Voor meer algemene informatie over het gebruik van algemene voorwaarden, klik hier.

Ondernemersvereniging KNV Taxi heeft samen met de Consumentenbond de Algemene Vervoersvoorwaarden Taxi opgesteld, die ook gedeponeerd zijn bij de rechtbank in Den Haag. In deze voorwaarden komen de volgende aspecten terug:
  • Totstandkoming van een vervoersovereenkomst;
  • Beëindiging en annuleren van een vervoersovereenkomst;
  • Verplichtingen en bevoegdheden van de reiziger en de vervoerder;
  • Aansprakelijkheid van de reiziger en de vervoerder.
Wil je gebruik maken van de Algemene Vervoersvoorwaarden Taxi? Dat kan. De tekst is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar, door hier te klikken.