Overige

 
 

Gemeente bevoegdheden

Sinds eind 2011 is de aangepaste Wet Personenvervoer 2000 (WP2000) van kracht. Sindsdien kunnen gemeenten extra regels stellen aan taxiondernemers, dat is terug te vinden onder § 5 Wet personenvervoer 2000. In resp. artikel 82a en 82b zijn de gemeentelijke bevoegdheden opgenomen.

In artikel 82a is opgenomen dat alle gemeenten aanvullende kwaliteitseisen kunnen stellen.
In artikel 82b is opgenomen dat gemeenten die zijn aangewezen (dat zijn er momenteel 7) groepsvorming (ook wel TTO’s of toegelaten taxi organisaties) kunnen verplichten. Dat betekent dat een individuele ondernemer niet zelfstandig op de opstapmarkt mag werken, maar zich moet aansluiten bij een bestaande groep, of samen met andere ondernemers een groep moet vormen. De gemeente bepaalt de minimale omvang van zo’n groep. De groep moet met een duidelijk herkenbaar beeldmerk werken (zichtbaar via het daklicht) zodat ondernemers niet langer anoniem zijn en de klant weet bij wie hij/zij instapt. Op die manier moet het zogenaamde reputatiemechanisme op gang komen. 

Sinds 2012 is een aantal gemeenten gestart met eigen taxiverordeningen. Dat zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Den Bosch en Utrecht. In een aantal andere gemeenten lopen gesprekken (of is overleg geweest, al dan niet in het recente verleden) om de mogelijkheden te verkennen om ook met eigen taxibeleid aan de slag te gaan. Of wordt met lokale vignetten gewerkt tijdens bepaalde evenementen. Meer weten ? Klik dan op lees verder.
 
Hoewel geprobeerd is op deze pagina een volledig overzicht te geven, is het best mogelijk dat in een niet genoemde gemeente toch bepaalde regels gelden voor taxi. Vraag daarom altijd even bij je gemeente na of er voor taxi’s extra regels gelden. 
De gemeente bepaalt namelijk sowieso waar een officiële taxistandplaats is en of er wel of geen gebruik gemaakt mag worden van tram/busbanen. Maar het kan ook zijn dat er bepaalde autoluwe gebieden zijn waar in sommige gevallen taxi nog wel toegang tot kan krijgen.