Overige

 
 

Overige

Waarom is er taxiwetgeving in Nederland?
Het taxibeleid van de Nederlandse overheid is er op gericht de klant op een veilige, betrouwbare en betaalbare wijze te vervoeren. Daarom worden voorwaarden aan de taxisector gesteld, verankerd in de taxiregelgeving via de Wet Personenvervoer 2000 (WP2000).
Bij het gebruik van de taxi moet de klant uit kunnen gaan van:
  • Veilig vervoer; ofwel een reis waarbij de klant wordt vervoerd in een deugdelijk voertuig en door een vakkundige chauffeur, waarbij geen onnodig risico gelopen wordt op schade of letsel.
  • Betrouwbaar vervoer; ofwel een reis die conform gemaakte afspraken en naar verwachting van de klant wordt uitgevoerd;
  • Betaalbaar vervoer; ofwel een reis waarbij de klant op mag vertrouwen dat er sprake is van een redelijke prijs-kwaliteit verhouding.
Met het feit dat regels aan de taximarkt worden opgelegd, dient vanuit het oogpunt van eerlijke concurrentieverhoudingen en arbeidsmarktpositie, ook het level playing field te worden gegarandeerd.

Meer weten over de achtergrond van de taxiwetgeving in Nederland en de wijzigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd ? Klik dan op lees verder.

Hoe ziet de taxibranche er uit in Nederland?
De taxibranche in Nederland kan grofweg opgedeeld worden in de sectoren consumententaxi (ook wel straattaxi genoemd) en contractvervoer (waarvan het merendeel zorgvervoer is).

Contractvervoer maakt ong. 75 % van het totale taxivervoer uit. Hieronder vallen de regelingen: leerlingenvervoer (vervoer van kinderen met een beperking of een bepaalde geloofsovertuiging van en naar een specifieke school), zittend ziekenvervoer (vervoer van rolstoelgebruikers en patiënten, van en naar ziekenhuizen, via de zorgverzekeraars), Valys vervoer (zogenaamd bovenregionaal vervoer tbv ouderen en gehandicapten), AWBZ vervoer (nu Wlz vervoer) (vervoer van ouderen en patiënten van en naar instellingen), WSW/Wia (vervoer van en naar werkinstellingen of in het kader van scholing tbv werk) en Regiotaxi (daar waar geen vaste OV bus meer rijdt, rijdt een vraagafhankelijk systeem). Onder het contractvervoer valt ook het zakelijk vervoer (denk aan vervoer van VIP’s, directieleden, ministeries e.d.). En tot slot is het huisartsenvervoer (HAP) is een onderdeel van het contractvervoer.

De overige 25% (consumententaxi) gaat om particulieren die een taxi bellen, of een taxi nemen vanaf een standplaats bij bijvoorbeeld het station.

In het contractvervoer zijn vooral gemeenten opdrachtgever van het vervoer. Veelal wordt dat vervoer gegund via (Europese) aanbestedingen aan één of meerdere vervoerders. Via de website Tenderned worden alle aanbestedingen kenbaar gemaakt.

Iedere week worden in Nederland meer dan een miljoen passagiers door 30.000 werknemers en 8.000 zelfstandigen naar hun bestemming gebracht. De totale omzet van de branche bedraagt 1,2 miljard euro per jaar.

KNV heeft voor 2016 een overzicht gemaakt met enkele Kerncijfers Taxi- en zorgvervoer, klik hier om meer te weten te komen.
Voor 2017 maakte het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM) een overzicht met enkele Kerncijfers voor het zorgvervoer, klik hier om meer wet te komen.