Paar aanpassingen taxiwetgeving per vandaag ingegaan

01/10/2019

Het zat al geruime tijd in de pijplijn, maar per vandaag is een aantal wijzigingen in de taxiwetgeving in. Deze wijzigingen zijn onderdeel van een wijziging van het Besluit Personenvervoer 2000 (BP2000), dat meteen op wat meer punten wordt aangepast. Voor zorgvervoer en taxi zijn de volgende wijzigingen relevant:

  1. Voor taxichauffeurs komt de verplichting te vervallen om iedere vijf jaar een nieuwe verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen (artikel 82 lid 7) (bij verlenging van de chauffeurskaart taxi); immers, taxichauffeurs worden al continu gescreend;
  2. Voor vervoerders die beschikken over een taxivergunning komt de verplichting te vervallen om te beschikken over een communautaire vergunning bij het uitvoeren van openbaar vervoer per auto (artikel 9a);
  3. Er is een bepaling opgenomen die voorziet in het verlenen van vrijstellingen en het mogelijk maken van experimenten met het oog op het inspelen op ontwikkelingen in het personenvervoer en het voorkomen van stapeling van regels (artikel 9b).

Verder is het bij het indienen van een aanvraag voor een ondernemersvergunning Taxi (of communautaire vergunning Busvervoer)voortaan niet meer nodig om een KvK uittreksel te verstrekken. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR), dat eerder al een advies bij de wijziging van het BP2000 had gegeven, adviseerde namelijk om te kijken naar het door de ondernemer moeten aanleveren van het KvK uittreksel. Dit vanuit de gedachte dat informatie die al bij de overheid bekend is, niet nogmaals door een ondernemer zou moeten worden aangeleverd. Aan de verplichte KvK-inschrijving (om een taxivergunning te kunnen krijgen) verandert niks. Maar Kiwa gaat voortaan dus zélf het Handelsregister raadplegen.

Link naar het besluit met de inhoudelijke wijzigingen: klik hier.

Link naar het besluit dat in werking per 1 oktober regelt: klik hier.

 

Laatste nieuws in je inbox?

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Heb je nog vragen?

Subscribe

Loading