Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen

24/07/2019

Op 28 mei jl. is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) door de Eerste Kamer aangenomen. Dat betekent dat de nieuwe regelingen nu definitief zijn. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet ingaat op 1 januari 2020.

In de WAB komen de volgende onderwerpen terug:

  1. Ruimere ketenregeling: de nieuwe regeling maakt het mogelijk om gedurende maximaal drie jaar aansluitend drie contracten voor bepaalde tijd aan te gaan zonder dat er een vast contract ontstaat.
  2. Aanscherping regels oproepkrachten: een oproepkracht moet vier dagen van tevoren door een werkgever worden opgeroepen. Doet de werkgever dit niet, dan hoeft de oproepkracht geen gehoor te geven aan die oproep. Als de werkgever de oproep minder dan vier dagen van tevoren afzegt, dan zal toch het loon over die –afgezegde- oproep betaald moeten worden.
  3. Ontslag, de cumulatiegrond: momenteel moet een werkgever die een werknemer wil ontslaan altijd één ontslaggrond als uitgangspunt kiezen. De nieuwe wet gaat cumulatie van ontslaggronden mogelijk maken.
  4. Transitievergoeding: werknemers krijgen meteen vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd. De opbouw van de transitievergoeding bedraagt voor alle werknemers, ongeacht de leeftijd van de werknemer, een derde van het maandsalaris.
  5. Hoge en lage WW-premie: in de nieuwe wet is geregeld dat er een lage WW-premie komt voor vaste banen en een hogere WW-premie voor tijdelijk werk. Voor seizoenswerk kunnen mogelijk maatwerkoplossingen worden overeengekomen.
  6. Payrolling: werknemers die op payrollbasis werken, hebben op grond van de nieuwe wet ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever.

Meer informatie is te vinden in dit document: WAB Eerste Kamer aangenomen.

Laatste nieuws in je inbox?

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Heb je nog vragen?

Subscribe

Loading