Zero-emissie zones voor taxi’s on hold, ZE-zones stadslogistiek gaan door

12/01/2024

Zero- emissie zones taxi’s uitgesteld

Om gemeenten de mogelijkheid te geven om een zero-emissiezone voor taxi’s in te kunnen stellen, is een wijziging nodig van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990. Het ontwerpbesluit dat gemeenten de mogelijkheid geeft een zero-emissiezone voor taxi’s in te voeren en een nieuw verkeersbord introduceert, is op 20 december 2023 door de Tweede Kamer controversieel verklaard.

Wat betekent dit voor zero-emissiezones voor taxi’s?

De wetswijziging die gemeenten de mogelijkheid geeft om een zero-emissiezone voor taxi’s in te voeren staat on hold. Zo lang deze wetswijziging niet is doorgevoerd kunnen gemeenten geen ZE-zone voor taxi’s instellen.

Hoe ziet het traject voor dit wetsvoorstel er nu uit?

Het nieuwe kabinet zal besluiten of zij het ontwerpbesluit alsnog aan de Kamer gaan aanbieden.

 Zero- emissie zones stadslogistiek (bestelauto’s en vrachtwagens)

Om de leefbaarheid en het winkel- en verblijfsklimaat in de stad te verbeteren en de overlast te beperken stellen 29 gemeenten een gebied in zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Zo’n gebied noemen we een zero-emissiezone (afgekort: ZE-zone). Dit betekent dat bestel- en vrachtauto’s in de ZE-zone vanaf 1 januari 2025 uitstootvrij moeten zijn. Voor een aantal voertuigcategorieën is er tot 2030 een overgangsregeling, geld er voor sommige voertuigcategorieën een vrijstelling en komen er ontheffingen.

Op deze site lees je waar de zones komen, vanaf wanneer ze ingaan, voor wie ze gelden en hoe ondernemers zich het beste kunnen voorbereiden op de komst van de ZE-zones.

Laatste nieuws in je inbox?

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Heb je nog vragen?

Subscribe

Loading